SiteMap

Inden du flytter ind

Før indflytning vil lejligheden blive gennemgået sammen med dig/jer og en indflytningsraport vil blive udfyldt.

Heri beskrives lejemålets tilstand samt evt mangler der. Her vil også blive beskrevet evt ting som skal laves efter indflytning.

Indflytnings raporten blive underskrevet af lejere og udlejere og hver får en kopi.

Indflytningsrapporten vil danne reference grundlag ved fraflytning.