SiteMap

Fugt problemer

Hvis du oplever problemer med fugt i boligen, kan du søge råd og vejledning i folderen, "Værd at vide om dagligdagens små varmeproblemer", som er udleveret på biblioteket.

Folderen giver de nødvendige oplysninger om, hvorledes man undgår fugtproblemer i boligen samt opvarmer boligen mest hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt.

Man skal som beboer være særlig opmærksom på at få udluftet boligen regelmæssigt, specielt hvis man bor i en af de ældre ejendomme med naturligt aftræk i køkken og bad.

I de nyere ejendomme er der installeret kontroludsugning, som konstant suger luft fra køkken og bad og derved sørger for et fornuftigt luftskifte i boligen. Dog skal boligen stadig udluftes regelmæssigt ved at åbne vinduerne i boligen og lave gennemtræk i ca. 5 minutter af gangen, så tit det behøves.

Du har som beboer stor indflydelse på, hvordan fugtbalancen er i din bolig. Tørring af tøj, brug af vandfordamper, manglende udluftning og megen madlavning tilfører boligen store mængder fugt, hvilket kan medføre betydelige fugtproblemer i boligen.

De tydeligste tegn på eventuelle fugtproblemer i boligen er dug på den indvendige side af termoruden og begyndende mørke aftegninger i vindueslysninger.

Såfremt der ikke gøres noget ved de første tegn på fugtproblemer i boligen, vil der på et senere tidspunkt kunne opstå alvorligere problemer, som eksempelvis skimmelsvamp på ydervæggene.

Den nærmeste vej til en tør bolig:

  • Luft ud flere gange dagligt ved gennemtræk.
  • Luk døren til badeværelset, når der bades, og aftør vægge og gulv efterfølgende.
  • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
  • Hold eventuelle ventiler i døre og vinduer åbne og undgå spærring af aftrækskanaler i bad og køkken.
  • Luft ekstra meget ud, når fyringsperioden starter.