SiteMap

Udluftning af lejligheden

Udluftning af boligen
Jo tættere boligen bliver, desto bedre bliver varmeøkonomien. Men det er vigtigt at huske, at der skal luftes ud mindst 2 gange og gerne 4 gange om dagen. Udluftningen skal sikre, at luftfugtigheden ikke bliver for høj.

Der er flere gode grunde til at holde luftfugtigheden nede omkring 40 %. Hvis indeluften er varm og fugtig, kan der dannes kondens på vinduer, langs kolde flader og ved overgange fra f.eks. gulv til væg. Den varme luft afsætter fugtighed på de kolde områder. Det betyder, at der er risiko for at få fugt- og svampeskader i bygningen.

Da det er meget sundhedsskadeligt at leve i boliger med f.eks. skimmelsvamp, er det vigtigt, at disse skader ikke opstår. Hertil kommer, at fugtig luft jo indeholder vand, og det er dyrere at varme op end tør luft. Jo flere personer, der bor i boligen, desto mere vanddamp bliver der produceret, og desto mere bør der luftes ud.

Den mest effektive udluftning sker ved korte (ca 10-15 min.) gennemtræk. For at spare mest muligt på varmen, mens der luftes ud, er det en god idé at lukke for varmen imens. En god vane er at lufte ud i et rum, når man er færdig med at bruge det: luft ud i soveværelset når du står op, luft ud i køkkenet, når du er færdig med at lave mad, og luft ud i stuen, inden du tager på arbejde, går i seng osv. På den måde sørger du for, at al den vanddamp, der er produceret, mens du har sovet, lavet mad m.v. ikke får mulighed for at ”sætte sig” på de kolde flader. Hvis du er i tvivl om, om du lufter godt nok ud, kan du bruge en fugtighedsmåler.

Se evt mere på www.sparenergi.dk